COOKIE_INFO_HEADER

COOKIE_INFO_OK COOKIE_INFO_PARA

SIGNS OF SAFETY

Dato: nov. 23, 2020, 9 a.m.

Workshop med Joke Wiggerink,  Executive Director og Marieke Vogel Signs of Safety International

Arbejdet med sikkerhedsplaner er krævende. Indledningsvist behøver de professionelle at blive enige om hvad de behøver at se ske for at finde at barnet er sikkert i hjemmet. Næste udfording er at udtrykke dette i et sprog som alle i familien forstår. Når dette grundlag er lagt, starter det hårde arbejde; en fælles, organiseret udvikling skal igangsættes hvor familien, i samarbejde med dens netværk, over tid viser at barnet er sikkert i hjemmet. Dette nye kursus i sikkerhedsplanlægning vil fokusere på arbejdet med en udviklingsproces, som detaljeret præciserer processen, fra en fælles, indledende risikovurdering til den endelige sikkerhedsplan, herunder hvordan Signs of Safety-redskaberne anvendes formålsrettet i processen.

Workshoppen vil indeholde:

  • Hvordan engagere mennesker som er afvisende eller “benægtende”?
  • Kyndig brug af autoritet
  • Håndtering af hemmeligheder
  • Hvordan lytte efter og udfolde relevante styrker og sikkerhedsskabende forhold i familien?
  • Involvering af barnet, især gennem Ord og Billeder samt Sikkerhedshuset
  • Processen i en hjemgivelse eller en sikkerhedsplanlægnings-proces: Hvordan involvere netværket og hvor længe bør processen tage?
  • Løbende evaluering af sikkerhedsplanen, herunder inddragelse af netværket i dette
  • Den løbende håndtering af risiko i processen
  • Udvikling af teamet, så det både støtter og udfordrer sig selv i processen

 

Workshoppen vil inkludere case-eksempler, herunder et “fra start til slut-eksempel”, nye øvelser ift inddragelse og udvikling af netværk, udvikling af Ord og Billede-forklaring. Programmet vil inkludere at deltagerne arbejder med sikkerhedsplanlægning med udgangspunkt i en deltagers case.


Seminaret foregår på let forståeligt engelsk og vil veksle mellem oplæg og øvelser i mindre grupper.

Workshoppen afholdes centralt i København d.23. - 27. november 2020