COOKIE_INFO_HEADER

COOKIE_INFO_OK COOKIE_INFO_PARA

SIGNS OF SAFETY

Dato: sept. 7, 2020, 9 a.m.

Workshop med Joke Wiggerink,  Executive Director - Signs of Safety International

Arbejdet med sikkerhedsplaner er krævende. Indledningsvist behøver de professionelle at blive enige om hvad de behøver at se ske for at finde at barnet er sikkert i hjemmet. Næste udfording er at udtrykke dette i et sprog som alle i familien forstår. Når dette grundlag er lagt, starter det hårde arbejde; en fælles, organiseret udvikling skal igangsættes hvor familien, i samarbejde med dens netværk, over tid viser at barnet er sikkert i hjemmet. Dette nye kursus i sikkerhedsplanlægning vil fokusere på arbejdet med en udviklingsproces, som detaljeret præciserer processen, fra en fælles, indledende risikovurdering til den endelige sikkerhedsplan, herunder hvordan Signs of Safety-redskaberne anvendes formålsrettet i processen.

Workshoppen vil indeholde:

  • Hvordan engagere mennesker som er afvisende eller “benægtende”?
  • Kyndig brug af autoritet
  • Håndtering af hemmeligheder
  • Hvordan lytte efter og udfolde relevante styrker og sikkerhedsskabende forhold i familien?
  • Involvering af barnet, især gennem Ord og Billeder samt Sikkerhedshuset
  • Processen i en hjemgivelse eller en sikkerhedsplanlægnings-proces: Hvordan involvere netværket og hvor længe bør processen tage?
  • Løbende evaluering af sikkerhedsplanen, herunder inddragelse af netværket i dette
  • Den løbende håndtering af risiko i processen
  • Udvikling af teamet, så det både støtter og udfordrer sig selv i processen

 

Workshoppen vil inkludere case-eksempler, herunder et “fra start til slut-eksempel”, nye øvelser ift inddragelse og udvikling af netværk, udvikling af Ord og Billede-forklaring. Programmet vil inkludere at deltagerne arbejder med sikkerhedsplanlægning med udgangspunkt i en deltagers case.


Seminaret foregår på let forståeligt engelsk og vil veksle mellem oplæg og øvelser i mindre grupper.

Workshoppen afholdes centralt i København d. 7. - 11. september 2020