Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

SIGNS OF SAFETY

Dato: marts 5, 2020, 10 a.m.

Udfordringerne i implementering er mange. Forvaltninger er etablerede organisationer med mange samspillende systemer som er blevet etableret over lang tid, stærkt forankrede kulturer samt implicitte værdier, hvoraf af nogle vil understøtte implementeringen af en ny praksis og andre vil stå i vejen for denne. Implementeringens dynamiske natur reflekteres i Signs of Safety implementerings-cyklussen, som illustrerer hvordan implementering er en vedvarende lærings- og udviklingscykus med praksis i centrum.

Implementeringsprocessens dynamiske struktur implicerer den proces af aktionslæring, lydhørhed og tilpasning som der skal til for at lede og drive forandringer i komplekse organisationer.

Processen involverer tilpasning af 4 domæner:

Læring – efter grundlæggende uddannelse drives en fortsat læringsproces, baseret på praksiserfaringer i organisationen

Ledelse – baseret på kongruens mellem hvordan organisationen ledes og hvordan arbejdet forventes udført i familierne

Organisatorisk tilpasning – sådan at processer og systemer understøtter en ny praksis og ikke står i vejen

Meningsfulde redskaber – inkluderende kvalitetssikring og administrative procedurer, som er konsistent med praksis. 

I løbet af denne dag vil Joke Wiggerink præsentere, hvad det kræver af en organisation at implementere Signs of Safety, ud over undervisning til medarbejderne.

Dagen foregår på engelsk. 

Joke Wiggerink er administrerende direktør i Signs of Safety International, en regeringsuafhængig organisation, hvis formål er at formidle viden om og erfaringer med Signs of Safety. Joke har arbejdet med udsatte børn i en myndighedskontekst i mere end 20 år, herunder været leder af myndighedsområdet i Drenthe i Holland. Joke stod for implementeringen af Signs of Safety i hele organisationen. Siden 2012 har Joke arbejdet som selvstændig underviser og konsulent i organisationer, som ønsker at implementere Signs of Safety. Joke har specialiseret sig i de parallelle processer i organisationen, som er nødvendige i en succesfuld implementeringsproces. 

København d. 5. marts 2020 Kl 10-16