Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE

Dato: nov. 22, 2019, 9 a.m.

Netværksdag i København - for dig som har deltaget i Solutions etårige uddannelse

Evaluering i en løsningsfokuseret kontekst

Den løbende evaluering i samarbejdet med klienten er en central del af den løsningsfokuserede praksis, som sigter mod at “gøre mere af det, som virker”, og minde os om at “gøre noget andet”, når det ikke virker. Vi vil lave et omlæg om forskellige tilgange til evaluering; såvel de grundlæggende “gør mere af det, som virker”- principper fra den løsningsfokuserede værktøjskasse, som ideerne i Scott Millers Feedback Informed Treatment. Medbring erfaringer, udfordringer og eksempler på evaluering i jeres kontekst, hvad enten I benytter et formaliseret redskab eller på anden måde søger feedback fra jeres klienter.