Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE

LØSNINGSFOKUSEREDE SAMTALER

Insoo Kim Berg og Peter DeJong

Hans Reitzels Forlag 2006

Grundbog i anvendelse af den løsningsfokuserede metode i klientsamtaler

At arbejde løsningsfokuseret vil sige at sætte fokus på klientens ressourcer, dvs. de områder der fungerer godt i klientens tilværelse. Den løsningsfokuserede metode adskiller sig fra andre samtalemetoder ved ikke at interessere sig så meget for problemerne som for, hvordan de kan løses.

Løsningsfokuserede samtaler beskriver de færdigheder, der er nødvendige for at bruge den løsningsfokuserede metode i praksis. Bogen indeholder lange dialoger fra klientsamtaler, som giver et klart billede af, hvordan løsningsfokuserede samtaler forløber.

 

Bogen henvender sig til psykologer, familiebehandlere, behandlere i skolesystemet, læger og sygeplejersker i psykiatrien samt behandlere i alle former for socialt arbejde.