Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE

Dato: maj 6, 2021, 9 a.m.

LØSNINGER MED BØRN OG UNGE

SEMINAR MED YASMIN AJMAL D. 6. - 7. maj 2021

Yasmin Ajmal er psykolog, og har arbejdet som skolepsykolog og lærer siden
begyndelsen af 1990ʼerne. Yasmin har i en årrække været en del af BRIEF i
London, og hun er en internationalt anerkendt og værdsat underviser.
På seminaret præsenterer Yasmin konkrete løsningsfokuserede tilgange til arbejdet
med børn og unge.

Seminaret er relevant for såvel lærere, socialrådgivere, psykologer, pædagoger og
andre, der arbejder med børn og unge.

Yasmin formidler konkrete redskaber til engagerende samtaler med børn og unge:


• Hvordan skabe kontakt og engagere barnet og den unge i samtalen?
• Hvordan opstille fælles mål for samarbejdet?
• Hvordan inddrage barnets egne måder at skabe forandringer?
• Hvordan bygge på det, som barnet allerede gør, som fungerer?
• Hvordan organisere de korte samtaler?

Yasmin vil endvidere formidle ideer til organisering af et konstruktivt samarbejde
imellem de professionelle samt imellem de professionelle og familien.
Yasmin præsenterer tillige en tilgang til arbejdet med klassen eller børnegruppen,
Class Room Solutions, en model udviklet af Insoo Kim Berg.
Class Room Solutions er en konkret og letomsættelig model til at arbejde med
forandringer i børnegruppen, herunder formulering af engagerende målsætninger og
redskaber til at identificere og bygge på det, der allerede fungerer.

Yasmin Ajmal er medforfatter til bøgerne ʻSolution Focused Thinking in Schoolsʼ (1995)
- er tillige udkommet på svensk ʻLösnings-fokuserad tänkande i skolanʼ (1999) - og
ʻSolutions in Schoolsʼ (2001), Solution Focused Practice in Schools (2020).

Seminaret afholdes centralt i København og foregår på engelsk.