COOKIE_INFO_HEADER

COOKIE_INFO_OK COOKIE_INFO_PARA

FEEDBACK INFORMED TREATMENT

Dato: juni 17, 2021, 9 a.m.

INTRODUKTION TIL FEEDBACK INFORMED TREATMENT

D. 17. - 18. juni 2021

  • Udvikling af samarbejdet med dine klienter, baseret på løbende feedback
  • Større effekt og færre dropouts


Kurset er for dig som ønsker nogle konstruktive redskaber til udvikling af samarbejde og partnerskab med dine klienter. Du arbejder inden for familiebehandling, misbrugsbehandling, psykiatri, arbejdsmarkedsområdet, med sundhedsfremmende arbejde, med børn og unge …

På kurset præsenteres nyeste viden om ”hvad der virker” i terapi og behandlingsarbejde – forskning omsat i konkrete og praktiske ideer og som fremmer en konstruktiv arbejdsalliance med klienten. Et væsentligt tema er betydningen af at arbejde i ”klientens ide om forandring”, således at behandlingen organiseres ud fra klientens ressourcer, opfattelser og erfaringer.

Endvidere introduceres redskaber til systematisk evaluering af samtalerne som giver information om klientens oplevelse af meningsfuldhed og udvikling i samtalerne: ”Feedback Informed Treatment " (FIT), en klientstyret, effektorienteret tilgang til samarbejdet med klienten, familien som øger engagement og samarbejdet med klienten samt sikrer at klienten får den hjælp han behøver (også benævnt Client Directed Outcome Informed Treatment).
Tilgangen kan anvendes uafhængig af hvilken terapeutisk tilgang du benytter i øvrigt (systemisk, kognitiv, MI, familieterapi...) og den er anvendelig i samarbejdet med såvel klienter med alvorlige psykiske vanskeligheder, misbrug som i arbejdet med lettere problemer. Samtidig giver modellen dig mulighed for at tilpasse dit samarbejde med klienten til dennes ressourcer, behov og ”ide om forandring”. Endelig gives ideer til organisering af arbejdet i institutionen, som ønsker at integrere klientens feedback i behandlingsplaner, organisering og kvalitetssikring.

Kurset afholdes i Holte

Underviser: Henrik Vesterhauge-Petersen, ICCE-certificeret underviser i Feedback Informed Treatment