COOKIE_INFO_HEADER

COOKIE_INFO_OK COOKIE_INFO_PARA

FEEDBACK INFORMED TREATMENT

Dato: sept. 21, 2018, 9 a.m.

IMPLEMENTERING AF FEEDBACK INFORMED TREATMENT

5 dages kursusforløb for ledere og superbrugere.

Succesfuld implementering af FIT forudsætter tid og planlægning samt integration af FIT principper på institutionens organisatoriske niveauer.
I kursusforløbet formidles ideer til at lede og facilitere implementerings-processen, ligesom formålet med forløbet er at skabe mulighed for netværk og erfaringsudvekling mellem ledere på institutioner, som står over for at skulle igang med implementering af FIT.

I forløbet vil arbejdes med:

 • Overvejelser før implementeringsprocessen
 • Strategier til at facilitere den indledende implementering
 • Muligheder for elektronisk administration af ORS/SRS
 • Administrative procedurer som understøtter arbejdet med FIT
 • Brug af effekt-data i organisering og planlægning af institutionens arbejde
 • Håndtering af udfordringer og tilbageholdenhed ift arbejdet FIT
 • Udvikling af en praksiskultur, som inkluderer procedurer, som understøtter FIT-praksis, herunder:
 • Udvikling af en “feedback-kultur”, som opmuntrer til åbenhed omkring ikke-succesfulde sager
 • Sikring af at alliance- og effektmåleredskaberne integreres på tværs af kontekster, hvor det kliniske arbejde drøftes, og hvor der lægges behandlingsplaner (f.eks. visitationsmøder, sagskonferencer, supervision).
 • Skabe overensstemmelse mellem FIT-praksis og principper blandt praktikere og organisationens programmer
 • Deliberate practice - FIT i arbejdet med udvikling af egne kompetencer

Under kurset vil du have løbende adgang til Solutions elektroniske netværk, hvor du vil kunne dele spørgsmål og erfaringer med Solution og de øvrige deltagere på kurset. Netværket giver dig tillige adgang til en række materialer og artikler, som vil være dig til hjælp i implementeringen af FIT i din organisation.


Kurset afholdes centralt i København d. 21.9., 15.11.18, 3.1., 28.2., 25.4.19.

Undervisere:  Henrik Vesterhauge-Petersen, ICCE-certificeret underviser i Feedback Informed Treatment er gennemgående underviser og Scott Miller, managing director, ICCE deltager d. 21.9.18