Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

FEEDBACK INFORMED TREATMENT

Dato: okt. 24, 2019, 9 a.m.

FORDYBENDE KURSUS I FEEDBACK INFORMED TREATMENT

Fordybende kursus i arbejdet med Feedback Informed Treatment
med Henrik Vesterhauge-Petersen, ICCE-certificeret underviser i Feedback Informed Treatment

Kursusforløbet vil fokusere på din integration af FIT i dit arbejde, herunder arbejdet med ORS / SRS-skemaerne, forståelse og brug af data i samarbejdet med klienten, og på FIT som redskab til faglig udvikling. Kurset er relevant for alle der arbejder med FIT i sit arbejde og / eller er leder eller superbruger på dit arbejde.

Kursusindhold:

 • Praktisk administration af ORS / SRS-skemaerne, herunder udfordringer i forbindelse med implementering i daglig praksis
 • Identifikation af klienter i risiko for dropout eller manglende udbytte af indsatsen
 • Håndtering af ”bekymrende sager"; manglende fremskridt, svingende ORS-score, problemer med alliancen
 • Særlige populationer; børn / familier, grupper, pårørende
 • Elektronisk administration af ORS / SRS samt forståelse af aggregerede data
 • Deliberate practice - FIT som redskab til faglig udvikling

Undervisningen vil tage udgangspunkt i dine spørgsmål og udfordringer ift. implementering af principperne samt dit arbejde med skemaerne, ligesom du vil få redskaber til at analysere dine klienters score samt ideer udvikling af en ”feedbackkultur” i en kontekst, hvor indsatsen løbende tilpasses den enkelte klient.

På kurset formidles tillige ideer til organisering af implementerings-processen

 • Overvejelser før implementeringsprocessen
 • Strategier til at facilitere den indledende implementering
 • Administrative procedurer som understøtter arbejdet med FIT
 • Brug af effekt-data i organisering og planlægning af institutionens arbejde
 • Håndtering af udfordringer og tilbageholdenhed ift arbejdet FIT
 • Udvikling af en praksiskultur, som inkluderer procedurer, som understøtter FIT-praksis, herunder:
 • Deliberate practice - FIT i arbejdet med udvikling af egne kompetencer

I kursusforløbet vil du have løbende adgang til Solutions elektroniske netværk, hvor du vil kunne dele spørgsmål og erfaringer med Solution og de øvrige deltagere på kurset. Netværket giver dig tillige adgang til en række materialer og artikler, som vil være dig til hjælp i implementeringen af FIT i din organisation.

Underviser: Henrik Vesterhauge-Petersen, ICCE-certificeret underviser i Feedback Informed Treatment.
Kurset afholdes centralt i København i alt 35 timers undervisning, d. 24.10, 28.11.2019 + 30.1., 12.3. samt 23.4.20