COOKIE_INFO_HEADER

COOKIE_INFO_OK COOKIE_INFO_PARA

FEEDBACK INFORMED TREATMENT

Dato: sept. 20, 2018, 9 a.m.

FORDYBENDE KURSUS I FEEDBACK INFORMED TREATMENT

Fordybende kursus i arbejdet med Feedback Informed Treatment
Med Henrik Vesterhauge-Petersen, Solution og Scott Miller, ICCE

Kursusforløbet vil fokusere på din integration af FIT i dit arbejde, herunder arbejdet med ORS / SRS-skemaerne, forståelse og brug af data i samarbejdet med klienten og på FIT som redskab til faglig udvikling. Du arbejder med FIT i dit eget arbejde og / eller er leder eller superbruger på dit arbejde.

Kursusindhold:

  • Praktisk administration af ORS / SRS-skemaerne, herunder udfordringer i forbindelse med implementering i daglig praksis
  • Identifikation af klienter i risiko for dropout eller manglende udbytte af indsatsen
  • Håndtering af ”bekymrende sager"; manglende fremskridt, svingende ORS-score, problemer med alliancen
  • Særlige populationer; børn / familier, grupper, pårørende
  • Elektronisk administration af ORS / SRS samt forståelse af aggregerede data
  • Deliberate practice - FIT som redskab til faglig udvikling

Undervisningen vil tage udgangspunkt i dine spørgsmål og udfordringer ift. implementering af principperne samt dit arbejde med skemaerne, ligesom du vil få redskaber til at analysere dine klienters score samt ideer udvikling af en ”feedbackkultur” i din kontekst, hvor indsatsen løbende tilpasses den enkelte klient. Under kurset vil du have løbende adgang til Solutions elektroniske netværk, hvor du vil kunne dele spørgsmål og erfaringer med Solution og de øvrige deltagere på kurset. Netværket giver dig tillige adgang til en række materialer og artikler, som vil være dig til hjælp i implementeringen af FIT i din organisation.

Undervisere: Med Henrik Vesterhauge-Petersen, ICCE-certificeret underviser i Feedback Informed Treatment og Scott Miller, managing director, ICCE. Henrik Vesterhauge-Petersen er gennemgående underviser. Scot Miller deltager d. 20. - 21.9.18.
Kurset afholdes centralt i København i alt 49 timers undervisning, d. 20.9., 21.9., 25.10., 13.12.18, 31.1., 7.3. og 11.4.19