Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE

Dato: okt. 8, 2020, 9 a.m.

FACILITERING AF ENGAGERENDE NETVÆRKSMØDER

KURSUS MED HENRIK VESTERHAUGE-PETERSEN

Dette kursus er for dig, som ønsker redskaber til at facilitere konstruktive netværksmøder med dine klienter / familier.
Kurset vil give dig konkrete redskaber til rollen som mødefacilitator:

  • Kom godt fra start: Undersøgelse og fastholdelse af mødets formål opstilling af målsætninger for mødet, som engagerer klienten, og som relaterer sig til din opgave i sagen
  • Få alle med: Hvordan sikre, at alle får taletid, og at klientens / familiens ressourcer og løsningsstrategier inddrages
  • Bevar neutraliteten: Orkestrering af mange samtidige forståelser af hvad som er problemet og hvad som vil være en løsning
  • Bevar styringen: Hvordan få og fastholde mandatet til at lede mødet
  • Hold kursen: Fastholdelse af fokus på forandringer, herunder såvel familiens som de professionelles bidrag til disse.
  • Skift kursen: Netværksmødet som rammen for løbende evaluering af samarbejdet og for udvikling af nye ideer når samarbejdet ikke er til hjælp

Undervisningen vil inddrage principper fra grundlæggende løsningsfokuseret praksis, Signs of safety, Anticipation Dialogues / Åbne dialoger samt Feedback Informed Treatment.
Undervisningen vil veksle mellem oplæg og øvelser som tager udgangspunkt i deltagernes egne sager og arbejdskontekster. Anbefalet litteratur: Turnell og Vesterhauge-Petersen, Signs of Safety – arbejdet med udsatte børn og deres familier (Hans Reitzel 2013)

Kurset afholdes centralt i København d. 8. - 9. oktober 2020