COOKIE_INFO_HEADER

COOKIE_INFO_OK COOKIE_INFO_PARA

SIGNS OF SAFETY

Dato: nov. 7, 2019, 9 a.m.

Arbejdet med sikkerhedsplaner i Signs of Safety

2 dags workshop med Marieke Vogel, Resolutions Consultancy

KURSET ER OVERTEGNET - KONTAKT OS FOR VENTELISTE

Udvikling af sikkerhedsplaner er den sværeste del af arbejdet med udsatte børn og unge. Udgangspunktet for at lave en holdbar sikkerhedsplan er, at de professionelle definerer, hvilke bekymringer, der er for barnet, og hvad de har brug for at se for at vurdere, at der er tilstrækkelig sikkerhed for barnet. Dette skal formidles på en måde, som alle i familien forstår. Disse krav udgør grundlaget for etablering af et samarbejde med familien og dens netværk om udvikling af sikkerhed for barnet. En sikkerhedsplan er familiens og netværkets specifikke regler, aftaler og planer for, hvordan de vil løse de forhold, der giver anledning til bekymring for barnet, samt for hvordan de vil skabe sikkerhed for barnet. 

 

På dette 2 dages kursus præsenteres deltagerne for de elementer og trin, som processen at udvikle en sikkerhedsplan indebærer, samt for redskaberne i Signs of Safety tilgangen, som anvendes i arbejdet med at udvikle og følge op på planer, som gør en forskel for barnet og familien.

 

Marieke Vogel har arbejdet med udsatte børn og unge siden 1991, og har mange års erfaring med arbejdet med højrisikosager. Siden 2006 som familiebehandler i højrisikosager i Youth Care Agency i Drenthe, Holland. Marieke er certificeret Signs of Safety underviser, og har arbejdet intensivt med Signs of Safety siden 2006. I 2010 etablerede Marieke egen konsulentvirksomhed, som tilbyder undervisning og implementering af Signs of Safety. Marieke er optaget af inddragelse af såvel børnene og forældrene som familiens netværk i arbejdet, og har siden 2006 arbejdet med at udvikle og raffinere tilgange til inddragelse af børnene, forældrene og familiens netværk. 

Kurset er relevant for alle professionelle, der arbejder med udsatte børn og unge og deres familier; sagsbehandlere, familiebehandlere og ledere, socialrådgivere, psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker, lærere .... 

Kurset foregår på engelsk og afholdes i København d. 7. - 8. november 2019