COOKIE_INFO_HEADER

COOKIE_INFO_OK COOKIE_INFO_PARA

Referencer

Solution har siden 1999 uddannet og superviseret professionelle

inden for en bred kreds af institutioner.

Hvis du ønsker at høre, hvordan andre inden for dit arbejdsområde

har implementeret den løsningsfokuserede løsningsfokuseret praksis,

Feedback Informed Treatment eller Signs of Safety  i deres arbejde,

formidler vi gerne kontakt.

Hidtil har blandt andet følgende institutioner benyttet uddannelsen

eller afholdt et internt kursusforløb:

 

 

Akutinstitutionen Kløvermarken

Alfa - København

Alkoholenheden København
AKB-København
Allegården, Frederiksberg

Behandlingscenter Tjele / Orelund
Bofunktionerne, Københavns kommune 

Børne- og ungeteamet, Roskilde kommune
Allerød kommune, Familieafdelingen
Augustenborg sygehus, ungdomspsykiatrisk afdeling
Ballerup kommune, Misbrugscenteret
 Ballerup Kommune, Børne-og ungerådgivningen
Basen, København
Boligkontoret Danmark
Børns Vilkår
Børnevægtcentret, Københavns kommune
Cafe Karens Køkken og Have
Center for Social Udvikling
Dag- og Døgncentret
Dagbehandlingscentret Roskilde SKP
Dannerhuset
Danners Børn
Dansk Videnscenter for Stammen
Den Korte Snor, København
Det Grønne Jobhus, Kgs Enghave
Distrikscenter Vestre / København
Drop Ud
DSB
Egmontgården
Enghaven, Dag- og Døgncentret
Etnisk Rådgivningscenter Norr
Exitprogrammet, Københavns kommune
Fagsekretariat Sundhed, Vordingborg
Familien i Centrum, København
Familiebehandlingsinstitutionen Ullerødskolen
Familiehuset / Farum
Familieenheten/ Landskrona
Familiehusene, Karlslunde

Familiehuset - Skanderborg kommune
Familievinklen, KABS, Glostrup kommune

Familieværket - Syddjurs kommune
Familieværkstedet i Brabrand
Farum kommune, familieafdelingen
Faxe Kommune, Børn og Unge afdelingen
Foreningen Grønlandske Børn
Forsäkringskassan, Sverige
Forstædernes Uddannelses Center ApS
Frederiksberg kommune, Familieafdelingen
Fredriksberg kommunes Rådgivningscenter
Frederiksborg Amt, Misbrugscentret
Frederiksholm Akutinstitution

Frederikshøj - skole og dagbehandling
Fyns Amt, Familieafdelingen
Fyns Amt, Misbrugscentret
Fælles Ansvar II - København
Følstruphusene, Hillerød
F86, Frederiksberg Kommune
Gentofte kommune, revalideringsafdelingen

Godhavn behandlingsinstitution
Grennessminde Dagskole, Birkerød
Greve kommune, familieafdelingen
Greve Familieværksted
Greve Kommunes Sundhedspleje
Gribskov kommune, Familieafdelingen
Græsted kommune, socialforvaltningen
Halsnæs kommune - Familie- og voksenstøtte

Halsnæs kommune - PPR
Handicapcenter, København
Helsinge kommune, arbejdsmarkedsafd.
Helsingør kommune, Psykiatri og handicap
Helsingør Rusmiddelcanter
Herlev kommune, socialpsykiatrien

Herning kommune, Sikkerhedsplansenheden
Hillerød kommune, arbejdsmarkedsafd.
Hjortholm

Hjørring kommune - Familieafdelingen
Holbæk kommune - Børneindsatsen

Holbæk kommune - Handicap og psykiatri
Horsens Krisecenter
Høje Taastrup kommune, familieafsnittet
Hvidovre kommune, arbejdsmarkeds- og familieafdeling
Hvidovre kommune, Socialpsykiatrien
Ibs Mølle
I gang igen, Vesterbro
 Ikast-Brande Kommune, Børne- og familierådgivningen
Indre Nørrebro Bydel, socialforvaltningen
Integrationsenheten, Malmø

Jammebugt kommune, Børne og familierådgivningen
Jobcenter Århus - Samsø
Jobnord, Helsinge
Jobvinklen, KABS
Kagshuset, Herlev
Karlebo kommune / Familiecentret

Kerteminde kommune, Familieafdelingen
Klar Kurs, Helsinge kommune
Kolding Familiecenter
Kolding kommune – sundhedsplejen
Kommunikationscentret, Frederiksborg amt
Kongens Enghave Bydel
Kongevejsskolen
Kongsdal
Kontakten, Allerød kommune
Korsør kommune, arbejdsmarkedsafdelingen
København Amts Behandlingscenter for Stofmisbrugere
Københavns kommune, social- og
Sundhedsforvaltningen
Køge Familiecenter
Lindevangen, Frederiksberg
Logonoos
Lænkeambulatorierne i Danmark
Lærkehøj, Frederiksberg
Mamma Mia
Malmø kommune, socialforvaltningen
Moesgård APS
Move 1
Mændenes Hjem, København
Nordhuset, Holbæk
NOKIA, HR afd
Novo Nordisk – HR afd
Næstved kommune, Familieafdelingen
OASIS
Odsherred Kommune, Center for Børn og Familie
Områdeinstitutionen Dyrehaven, Kerteminde

Opholdsstedet Sæterhuset

Parkvænget, Glostrup kommune
Pigegruppen, Københavns kommune
PRO / Århus Amt
PPR, Nyborg
Produktionshøjskolen i Brøndby

Projekt BRUS - Børn og unge i rusmiddelfamilier
Projekt Drivhuset
Projekt Springbræt

Projekt Styrket Indsats - Syddjurs kommune
Randers kommune, familieafdelingen
Randers kommune, Ungebasen

Rebild kommune, Center for familie og handicap
Refleks
Region Nordjylland, Psykiatrien
Rekonvalescenthjemmet Lysglimt
Revacentret København
Revahuset, Odense kommune
Reva Holbæk
Revalideringsinstitutionen Trollesbro
Rigshospitalet
Ringe kommune, Familieafsnittet

Ringsted kommune - Arbejdsmarkedscenter

Ringsted kommune - Kompetenceenheden
Ringsted kommune, PPR
Ringsted kommune, Socialpsykiatrien
Roskilde kommune, Projekt VIA
Roskilde kommune, Socialpsykiatrien
Roskilde Amts Misbrugscenter
Roskilde Bomi
Rudersdal kommune, Psykiatri og Handicap
Rudersdal kommune, Rascenter
Rødovre kommune, Børne- Familieafdelingen
Rådgivningscenter København, Behandlingsenhed Indre
Simrishamn kommun
Rådgivningscenter Vest, København
Sareptas, Norge
Servicebutikken, Københavns kommune

SIRI - Modelprojekt for traumatiserede flygtninge og asyalansøgere
Skole og Forældre

Skanderborg kommune - Børn og unge
Skolen på Slotsvænget

SK-Reflekt
Slagelse kommune
Socialcenter København, Kvalitets- og udviklingsenheden
Socialkonsulenterne Aps
Socialpsykiatrisk center, København

Solbakken - skole og dagbehandling

Solliden børnehjem

Spydspidsen, København
Stofrådgivningen, Lænken
Storstrøms Amts Misbrugscenter
Støtte- og aktivitetscentret Ballerup
Koordinationsudvalget i Vestsjællands Amt
Stjernevang
Storstrøms Amt, alkoholrådgivningen

Sundhedssekretariatet, Vordingborg komune

Syddjurs kommune, Socialpsykiatrien
Svendborg kommune, Misbrugscentret

Sæterhuset
Tønsberg kommune, Norge
Ulvedalskolen, Silkeborg
Ungerådgivningen /Socialcentret Ryvang
Ung og Aktiv
UNIKON

Vagum, Færøerne, Børne- og ungeafdeligen
Valhalla
Væksthuset
Vejle Amts Børnerådgivning
Vejle Amts Sociale Udviklingscenter
Vejviseren
Vestsjællands Amts Misbrugscenter
Viborg kommunes ungeteam
Vilde Læreprocesser
Værløse kommune, arbejdsmarkedsafsnittet
Vordingborg kommune, Misbrugscentret
Voss kommune, Barnevernet
Væksthuset

Værestedet Klubben, Helsingør
Ung og aktiv
Ølstykke PPR / skolevæsen
Østre Gasværk
Aarhus kommune, Center for misbrugsbehandling
Aarhus kommune, Projekthuset
X-felt/ Københavns kommune
Aalborg kommune, Familieafdelingen