Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

FEEDBACK INFORMED TREATMENT

Feedback Informed Treatment er en klientrettet, effektorienteret tilgang til samarbejdet med klienten, familien som øger engagement og samarbejdet med klienten samt sikrer at klienten får den hjælp han behøver (også benævnt Client Directed Outcome Informed Treatment).


Tilgangen kan anvendes uafhængig af hvilken terapeutisk tilgang du benytter i øvrigt (systemisk, kognitiv, familieterapi...) og den er anvendelig i samarbejdet med såvel klienter med alvorlige psykiske vanskeligheder, misbrug som i arbejdet med lettere problemer. Samtidig giver Feedback Informed Treatment dig mulighed for at tilpasse dit samarbejde med klienten til dennes ressourcer, behov og ”ide om forandring”. I undervisningen gives tillige ideer til organisering af arbejdet i institutionen, som ønsker at integrere klientens feedback i behandlingsplaner, organisering og kvalitetssikring.