COOKIE_INFO_HEADER

COOKIE_INFO_OK COOKIE_INFO_PARA

Løsningsfokuseret samtale er en ressource- og fremtidsorienteret tilgang, som bygger på klientens selvstændigt formulerede mål og på de elementer af løsninger, som allerede er til stede i klientens liv.


Læs mere om kurset i
LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE >

Feedback Informed Treatment er en klientrettet, effektorienteret tilgang til samarbejdet med klienten, som engagerer og sikrer, at klienten får den hjælp, som han behøver.


Læs mere om kurset i
FEEDBACK INFORMED TREATMENT >

Signs of Safety er en innovativ og ressourceorienteret tilgang til arbejdet med udsatte børn og deres familier, baseret på den løsningsfokuserede, korttidsterapeutiske tradition.


Læs mere om kurset i
SIGNS OF SAFETY >

Facilitator, ambassadør, superbruger


Læs mere om kurset i
FACILITATORUDDANNELSE >

Supervision af arbejde med FIT, Signs of Safety eller Løsningsfokuseret samtale


Læs mere om kurset i
SUPERVISION >

Nyheder

Newsletter