Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

Løsningsfokuseret samtale er en ressource- og fremtidsorienteret tilgang, som bygger på klientens selvstændigt formulerede mål og på de elementer af løsninger, som allerede er til stede i klientens liv.


Læs mere om kurset i
LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE >

Feedback Informed Treatment er en klientrettet, effektorienteret tilgang til samarbejdet med klienten, som engagerer og sikrer, at klienten får den hjælp, som han behøver.


Læs mere om kurset i
FEEDBACK INFORMED TREATMENT >

Signs of Safety er en innovativ og ressourceorienteret tilgang til arbejdet med udsatte børn og deres familier, baseret på den løsningsfokuserede, korttidsterapeutiske tradition.


Læs mere om kurset i
SIGNS OF SAFETY >

Facilitator, ambassadør, superbruger


Læs mere om kurset i
FACILITATORUDDANNELSE >

Supervision af arbejde med FIT, Signs of Safety eller Løsningsfokuseret samtale


Læs mere om kurset i
SUPERVISION >

Nyheder

Newsletter